Przedszkole specjalne czy integracyjne – co wybrać?

Przedszkole specjalne czy integracyjne – co wybrać?

sierpień 4, 2020 Wyłączono przez admin

Wybór przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego jest dość trudną decyzją i rodzi niemało dylematów. Zwłaszcza, że palcówek, które wspierają rozwój dzieci niepełnosprawnych jest naprawdę wiele.

Dla rodziców bardzo ważną kwestią w wyborze przedszkola jest to jaki rodzaj kształcenia jest prowadzony i to jaką opieką otoczone są dzieci. Wielu rodziców niejednokrotnie podkreśla, że chciałoby by ich pociecha była otoczona możliwie najlepszą troską.

Przedszkole Integracyjne dla wszystkich dzieci

Jak sama nazwa wskazuje są to przedszkola, które kształcą zarówno dzieci zdrowe jak również niepełnosprawne. Dużą zaletą tego rodzaju placówek jest to, że wszystkie dzieci traktowane są jednakowo. Oczywiście zalet jest dużo więcej, dzieci mogą wzajemnie się integrować bez względu na różnice. Dużą rolę tutaj odgrywają opiekunowie i wychowawcy to oni czuwają nad tym aby zapewnić dzieciom możliwie najlepsze warunki do rozwoju i nauki. Ten typ przedszkola wybierany jest przez rodziców, którym zależy by ich dziecko edukowało się w mniejszej grupie. Przeważnie grupy przedszkolne znajdują się zwykle pod opieką 2 lub nawet 3 wychowawców. Kiedy warto posłać dziecko do przedszkola integracyjnego? Najlepiej wtedy gdy zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka i na tym by miało ono dobry kontakt ze swoimi rówieśnikami.

Przedszkole specjalne dla dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się nie tylko w klasach integracyjnych, na profesjonalną opiekę i naukę mogą liczyć także w przedszkolach specjalnych. Tutaj program edukacyjny jest dopasowany do możliwości rozwojowych każdego podopiecznego. Kształceniem specjalnym objęte są dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jest to więc placówka w której uczą się wyłącznie dzieci niepełnosprawne.

Więcej o kształceniu specjalnym i integracyjnym dowiesz się odwiedzając stronę www.otwarteokno.edu.pl