Kontrola dostępu w małej i średniej firmie – czy może się przydać?

maj 20, 2020 Wyłączono przez admin

Kontrola dostępu do pomieszczeń w firmie pozwala podnieść bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Daje wiele korzyści. Eliminujemy możliwość dostania się na teren firmy, czy do danego pomieszczenia osoby niepowołanej, która może wykraść ważne dla nas informacje bądź dobra materialne. Nowoczesny system kontroli dostępu do pomieszczeń pozwala nam skutecznie się chronić przed tego typu sytuacjami.

Wejście dla wyznaczonych osób

System kontroli dostępu do pomieszczeń możliwa wejście tylko wcześniej zdefiniowanym osobom. Wszystkie dane znajdują się w bazie danych systemu. Osoba upoważniona otwiera drzwi za pomocą karty zbliżeniowej lub danych biometrycznych (najczęściej są to linie papilarne). System kontroli dostępu do pomieszczeń umożliwia też nadawanie dostępu w konkretnych godzinach. Oznacza to, że możemy udaremnić próbę wejścia na teren firmy na przykład w godzinach nocnych. W każdej chwili możemy dodać lub usunąć osobę, która ma nadane uprawnienia w zakresie dostępu do danej strefy firmy czy pomieszczenia. Jest to bardzo elastyczne i komfortowe rozwiązanie. Możemy je zmieniać w zależności od aktualnych potrzeb.

Czy nie wystarczą klucze?

Osoby starszej daty są przyzwyczajone do tradycyjnych kluczy, których używały od lat. Używanie kluczy niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Klucze mogą zostaw zgubione, skradzione. Istnieje niebezpieczeństwo, że osoba, która ma wobec naszej firmy złe intencje, w sposób nieuprawniony użyje kluczy i wyrządzi firmie szkodę. Wykorzystując rozwiązania, jakie oferuje nowoczesny system kontroli dostępu do pomieszczeń właściwie niwelujemy takie ryzyko. Zapewniamy naszej firmie bezpieczeństwo na o wiele wyższym poziomie. Warto więc skorzystać z nowoczesnych rozwiązań.

Zamek wykorzystujący odcisk palca

Popularnym urządzeniem, które stosuje się w ramach systemów kontroli dostępu, jest zamek na odcisk palca. Zamek korzysta z danych zawartych w bazie systemu. Porównuje odciski osób chcących wejść do pomieszczenia z tymi, które są zapisane w bazie. Jeśli się pokrywają, osoba zostaje wpuszczona do pomieszczenia lub wybranej strefy w budynku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie
https://biosys.pl/kontrola-dostepu-msp/